Lại kiểu tỏ tình chơi trội.

Ngày xưa trên blog tương truyền có một anh sinh viên tỏ tình bằng cách xếp hoa thành chữ và đã được vai kề vai với nàng.
Ngày nay ở trường mình có một thằng man xài lại mẹo này có bổ sung sửa đổi và kết quả cũng khác đôi chút: :ko:
Chiều hôm nay, ngày 15/12/2006, một "cây si" đã bí mật vận chuyển chó bông và bảng chữ vào trong trường. Đợi đến giờ ra chơi, si ta lèn nhờ mấy đứa bạn cùng lớp căng bảng chữ "Happy birthday K.H" to tổ bố ra trong lúc mình đem chó bông tặng cho nàng.:devil:
Một đám đông nhanh chóng hình thành và bu kín hành lang lầu 2 (lầu của học sinh lớp 12). Có vẻ như mọi chuyện đang diễn biến tốt đẹp khi lời tỏ tình trước khi thi học kỳ đã gây được tíêng vang lớn nhưng mưu sự tại si thành sự tại thiên. Si ta nhanh chóng chạy phăm phăm sang lớp nàng đưa quá nhưng nhân vật nữ chính thì không thấy đâu còn đám đông hiếu kỳ ở lớp nàng bu vào mở quà ra xem như hôi của 😎 . Si ta bất lực trước đám đông liền quay về tung ra đòn thứ hai.
Bảng chữ Happy Birthday nhanh chóng được thay bằng dòng chữ "I love you" to chảng bà đầy màu mè hoa lá:love: . Tự nhưng chữ vẫy vẫy chưa được bao lâu thì chữ I rớt từ lầu 2 rớt xuống đất, đám đông cươì phá lên làm chàng ta quê một cục to như núi Bà Đen:( .
Để gỡ gạt, micro giảng bài được huy động để nói lời cần phải nói nhưng điện đã cúp tự bao giờ.:D
Chàng ta liền nhanh trí chạy sang lớp của nàng để tung đòn quyết định nhưng vừa tới nơi thì đám bạn của nàng sập cửa lớp lại và tuyên bố xanh rờn, muốn gặp K.H phải có quà cho cả lớp còn không thì không thả về.:cool:
Ending: Si vào trễ tiết trong tiếng giuã của GV và tiếng cười của bạn học:D