First post of the year:

Post đầu tiên cho năm 2008:
Nhưng mà sự kiện ấn tượng nhất trong tuần này lại xảy ra vào ngày 31/12/2007. Một vụ thảm sát tàn bạo của giáo viên môn triết đối với sinh viên K2C6 UIT 😀
Số là trước đó một tuần, giáo viên có đọc cho lớp 8 cái đề thi triết. Trời ơi đề gì mà hỏi toàn vấn đề kinh tế, xã hôi, vĩ mô, máy móc, nói chung là toàn những thứ mà lớp không ai thích 🙁 Thế là không ai bảo ai, tất cả mọi người nhất loạt chép đề sau đó lờ nó đi 😀
Vậy là tuần này lúc giáo viên kêu vài em lên thuyết trình bài làm của mình thì điệp khúc: "Dạ em chưa chuẩn bị liên tục vang lên". Điên tiết cô đại khai sát giới kêu hết lớp lên thuyết trình, nhưng chỉ được chừng vài giây là lại bị đuổi xuống, kèm theo câu kết luận "nói lăng nhăng" và 2 cái hột vịt đem về luộc ăn cơm.
Cuộc thảm sát đã giết chết hơn nửa lớp, để lại nửa kia hồn vía bay lên mây vẫn chưa kịp về.
Theo dự kiến thì thứ 2 tuần sau (tức là 3 ngày nữa á) cô sẽ lại khai đao giết người, anh em dù cố gắng hết sức để chuẩn bị nhưng quả thật nhắc tới là ngán nên tới giờ này vẫn chỉ dừng lại ở bước sưu tầm tài liệu mà chưa đọc. :))

PS: And for today. It brought me many different feelings. The day started with a meeting of my college's Multimedia Club. "That ONE" had promised to come up, but I was turned down via a SMS. One sad!!!!!
The meeting went on as usual, we are not used to working in team. And some guys seem to unaware of what he can do and what he can not. He like a day dreamer, talking about something so big that no one can do and hope that someone can do it for him (he think that is team work, how ironic!)
The meeting ended late, hence we don't have enough time to walk to the dorm for lunch. But fortunately, my teacher 's lunch is no where to be seen :)), thus we walked together toward the canteen where he paid 70% of the bill :D.
Afternoon, it is the Basic Programing Pratice Class. I love this class, it's the only time I can use the college's computer, and moreover, it's the only time I dare to ask "that ONE" to sit next to me cause "that ONE" is not very good at this class and I can provide some help. As usual, I always come to class earlier than "that ONE", if "that ONE" sit somewhere far away, I am to shy to move. But today was ruin when "that ONE" comed and sat on the first row. It was a disater that shadow the whole day, still too sad to talk about it!! …