Cúp điện..

Cúp điện ngày mùa mưa.
Trời không oi bức lắm
Nắng rọi qua khe cửa
Chẳng tới nổi góc phòng
Máy tính mở không lên
Ti vi nằm câm lặng
Trong tĩnh mịch thâm u
Ta ngồi như thiếu thuốc
Bao nhiêu game mới cài
Bộ film vừa download
Cái ổ cứng 1 Tê
trơ trơ như tảng đá.
Dỏng đôi tai nghe ngóng
Những động tĩnh ngoài sân
Hàng xóm láng giềng ta
Đang cuối tuần sum hop
Cảnh nhà ta yên ắn
Cha mẹ cùng làm cơm
Ta đi viết lung tung
Ôi một ngày kỳ lạ.