chỉnh shortcut key trong compiz để show desktop phải vào general options.