Cách sử dụng emtion của yahoo trong pidgin.

Hẳn nhiều bạn khi qua dùng pidgin sẽ thắc mắc ngay là những emo quen thuộc của yahoo đâu mất rồi :-/
Dù những emoticon của pidgin cũng rất cool nhưng chắc hẳn đã quen với yahoo thì cũng khó trảnh khỏi bở ngỡ. Rất may là có một người tốt bụng ẩn danh nào đó đã sưu tập các emticon yahoo lại và đóng thành gói để chúng ta có thể sử dụng với pidgin.
Các bạn download gói đó tại đây:
http://sourceforge.net/tracker/download.php?group_id=235&atid=746976&file_id=214113&aid=1650262
Sau khi down về bạn extract file đó vào thư mục
~/.purple/smileys (linux)
hoặc C:\Users\<Tên Account của bạn>\AppData\Roaming\.purple\smileys\ nếu bạn dùng vista.
và C:\Documents and settings\<Tên Account của bạn>\Applications Data\.purple\smileys\ nếu bạn dùng XP.


Sau khi làm xong bạn vào pidgin. Chọn menu Tools -> Preference -> Smileys
và chọn yahoo sau đó đóng cửa sổ preferences, bây giờ bạn thử chat lại xem nào. Good luck, Have fun.