Cách chơi solo với bản Call of duty 5 reloaded cracked

Google được, ghi lại đây để sau này khỏi quên:

Bản crack call of duty 5 thường bị lỗi không thể vào màn chơi solo được. Khi chọn màn sẽ bị quay trở lại menu, và ko có gì xảy ra. Lỗi này là gì thì chắc chỉ có thằng crack ngồi lại bàn với developer mới biết tại sao. Còn hiện tại sau một hồi google thì cách fix mình tìm được là:
1 – Mua bản gốc !!!!!!

2 – Tạo thư mục
C:Documents and Settings\USER_NAME\Local Settings\Application Data\Activision\CoDWaW\players\profiles\ (Windows XP)
hoặc
C:Users\USER_NAME\AppData\Local\Activision\CoDWaW\players\profiles\ (Vista +)

Nếu thư mục có sẵn rồi thì xóa đi tạo cái khác.

Sau đó trong profiles tạo thêm một thư mục khác với tên tùy chọn. rồi tạo file active.txt và ghi tên thư mục vừa tạo vào nội dung file (file này ko được mang thuộc tính readonly nếu ko mọi chuyện sẽ vẫn như cũ).