Bão đã đi qua.

Vậy là sau hơn 12 tiếng đồng hồng gieo rắc kinh hoàng, bão số 6 đã đi vào đất Laos, hiện bão đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và tan dần.
Bão đi qua để lại 16 người chết và hàng trăm người bị thương. Hàng ngàn ngôi nhà bị tốc mái, hàng trăm nhà khác bị giật sập.
Dẫu sao cũng phải công nhân lần này nhà nước đối phó với bão khá tốt, nếu xét trên tầm vĩ mô thì trong nỗi buồn cũng có được ít chuyện để vui.