Viết tiếp về lớp học “đoàn kết”

Hôm nay, "lực lượng bảo an" đã dẫn "bao bố" lên lớp mình nhận mặt. 4 chiến sĩ đã được dẫn về bót xét hỏi. Tình hình là "sĩ khí" đang lên rất cao, lúc ra về "quân đội" đã được tập hơn sau khi thám báo cho biết địch tập trung gần 4 lính ở trước cổng, báo hại lực lượng bảo an phải dọn hết ra cổng đứng, rõ khổ.
Tình hình coi bộ sẽ còn căng đây …