Thi xong hết rồi

Vậy là cuối cùng mình cũng đã thi xong rồi. Kỳ thi cao đẳng vừa qua làm bài không tốt lắm, ăn chơi quá kiến thức mai một đáng kể, đề lý mình làm sai nhiều câu không đáng, còn đề hoá thì thật thê thảm cứ đụng tới hữu cơ là sai, tổng cộng hoá sai tới 15 câu, đúng là một thảm hoạ. Dẫu sao thì nó cũng qua rồi.
Bây giờ trước mắt mình là một tháng dài ngồi ngóng kết quả, hy vọng vẫn còn nhưng không dám nói trước gì cả cái gì đến hãy để nó đến, hy vọng nhiều thì thất vọng nhiều, bởi thế mình không dám truyền niềm hy vọng này tới cho người thân, hãy để mình ôm giấc mơ đại học này một mình, nếu có chuyện gì mình cũng buồn một mình thôi.
Trong suốt 1 tháng này thật sự là nghỉ hè đây, kỳ nghỉ cuối cùng của đời học sinh. Kỷ niệm về thời phổ thông càng lúc càng xa dần, ôi chao tự nhiên thấy nhớ quá, bây giờ ngồi một mình thấy lòng thật trống trải, không biết phải làm gì đây nữa.