Sinh nhật.

Happy birthday to me.
Hôm nay là sinh nhật mình đấy. Cũn như mọi năm thôi, sinh nhật này không bánh, không tiệc, lặng lẽ âm thàm, cũng như bao ngày. Mình đã quen với nếp ấy rồi, nhà mình vốn không có thói quen tổ chức sinh nhật. Không biết người khác nghĩ gì về ngày này nhỉ, mình hồi nhỏ cũng hay đòi tổ chức sinh nhật cho giống mấy đứa bạn, nhưng riết rồi cũng thôi, thậm chí lâu quá rồi mình cũng hổng nhớ lần cuối cùng tổ chức sinh nhật của mình là ngày nào nữa, mình cũng không nhớ rằng việc chấm dứt tổ chức sinh nhật bắt đầu từ lúc nào nữa. chỉ biết bây giờ thì mình cũng như mọi nười đều không còn để ý nhiều tới sinh nhật. Nếu nhớ thì làm món gì ngon ngon ăn cả nhà, nếu lỡ quên thì thôi. Chợt vừa nhật được email chúc mừng từ linuxquestions.org cũng thấy ấm trong dạ