Sao mà mình thức đêm nhiều thế này.

Trung bình mỗi ngày 2 giờ rưỡi sáng mình mới ngủ. Cứ thế này chắc khi vô học sụm ba chè mất.
Mà sao mình chẳng thấy buồn ngủ gì cả. Khuya lơ rồi vẫn ngồi viết blog ngon lành mới ghê chứ.
Cứ đà này chắc nguy to