Sáng nay làm kiểm tra Anh văn, lại tiếp tục nằm ngủ.

Đề không khó lắm, làm dư cả 10 phút nằm ngủ cơ mà.
Nhưng vấn đề là bài làm vẫn chưa làm hoàn hảo, sai nhiều chỗ phải đánh bừa. Gần như là lần nào cũng thế, mình không bao giờ gom đủ ý chí, kiên trì cũng như điềm và tập trung để làm bài cho thật tốt. Lần này cũng vậy, đề làm xong còn dư giờ nhiều nhưng mình không thèm xem lại, không cố suy nghĩ thêm, không ráng mà tranh thủ ngủ. Từ đó đến giờ mình kiếm điểm 10 rất khó, hầu hết chi đến gần nó rồi mình cũng nhả ra, không cố thêm tí nữa được, không bao giờ đạt đến hoàn thiện, lấp lững và tự mãn ở điểm 9. Biết đây là tật xấu, nhưng sửa chữa sao khó thế. Hay cũng chính là cái tật này đã khiến mình không tập trung để khắc phục nó chăng?