Phủi bụi.

Lại là phủi bụi. Cả một thời gian dài không viết gì lên blog. Bận một phần, nhưng lười là nhiều phần. Vả lại dạo này cũng chẳng có nhiều cảm xúc để viết, không còn… "linh tinh" nữa, lại cộc cằn, thô lỗ, khô khan như xưa.

Từ giờ coi như mình chỉ còn đến trường để học mỗi một môn nữa thôi, mà cuối tháng này thì môn đó cũng hết, hic. Học không vô bao nhiêu mà môn thì đã sắp kết thúc mất rồi. Bây giờ chỉ còn một project môn lập trình win và ngồi chờ thi cuối kỳ mấy môn kia thôi. Không biết là bận hay là rãnh nữa, mình quản lý thời gian vẫn còn kém cỏi quá, cái tật muôn đời chưa sửa được. Dẫu sao thi công việc cũng đang trôi chảy, cả nhóm đã bắt đầu quen việc, hy vọng rồi mọi thứ sẽ tốt đẹp cả.