M$ Công bố giá bán window 7

Information week vừa đăng giá bán chính thức của window 7:
Home Premium: New 199$, Upgrade 119$
Professional: New 299$, Upgrade 199$
Ultimate: New 319$, Upgrade 219$
http://www.informationweek.com/news/windows/operatingsystems/showArticle.jhtml?articleID=218101310&subSection=All+Stories

Ở Việt Nam thì mức giá sẽ là… who care :))