Lại hú vía một phen?

Appendicitis! 3 năm trước mình vào viện vì nghi viêm ruột thừa nhưng cuối cùng không kết luận được http://truongan.name.vn/?p=729, năm nay lại thế, lại về nhà theo dõi :v