Tag: Tech

  • Khử tạp âm (Noise reduction) Khi quay video bài giảng

    Khử tạp âm (Noise reduction) Khi quay video bài giảng

    Thời đại Cô-Vi (Covid-19) mình với nhà nhà phải làm việc online, dạy online và quay video bài giảng khi cách ly xã hội. Khổ nỗi nhà còn không có cái phòng riêng nói gì đến trang thiết bị thu âm chuyên nghiệp. Với cái mic mà bật lên xong chỉ mới thở thôi nó…