Mindblown: a blog about philosophy.

  • Một ngày mới bắt đầu.

    Ngủ một giấc dài, sáng dậy, lên blog, không biết làm gì, vậy là post này ra đời.Mình vốn thường không ghi nhật ký, cứ cầm cuốn tập lên là toàn muốn vẽ bậy thôi.Giờ lên blog thì hết vẽ được rồi :D, nhưng cái thói quen ghi ghi chép chép thì chưa thành hình…

  • Vậy là mình đã lên blog.

    Ngẫm lại thấy mình cũng đua đòi quá xá.Kệ nó cứ để blog ở đây, để xem có ma nào đọc không.Nếu không thì thôi vậy.

Got any book recommendations?