Categories
Uncategorised

Có kết quả thi tuyển thí sinh “Rồng Vàng” rồi.

Mới đi coi hồi chiều, trượt một cái đánh "ạch" rõ to.
Nó đòi 14/20, mình làm nỗi có 12/20.
Quỷ thật, sao lấy tiền của nhà đài khó thế không biết, chừng nào mới đủ vốn mua máy tính mới bây giờ.

Categories
Uncategorised

Một ngày mới bắt đầu.

Ngủ một giấc dài, sáng dậy, lên blog, không biết làm gì, vậy là post này ra đời.
Mình vốn thường không ghi nhật ký, cứ cầm cuốn tập lên là toàn muốn vẽ bậy thôi.
Giờ lên blog thì hết vẽ được rồi :D, nhưng cái thói quen ghi ghi chép chép thì chưa thành hình ngay được. Thôi thì cứ từ từ vậy vì ngay bây giờ mình cũng chả biết người ta thường ghi cái gì trong nhật ký nữa là.

Categories
Uncategorised

Vậy là mình đã lên blog.

Ngẫm lại thấy mình cũng đua đòi quá xá.
Kệ nó cứ để blog ở đây, để xem có ma nào đọc không.
Nếu không thì thôi vậy.